Monitorul Oficial Local Costești

 1. STATUTUL ORAȘULUI COSTEȘTI
 2. REGULAMENTELE PRIVIND PROCEDURILE ADMINISTRATIVE
 • Regulamentul privind măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri adoptate de Consiliul Local al Orașului Costești
 • Regulamentul privind măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de dispoziții emise de Primarul Orașului Costești
 1. HOTĂRÂRILE ADOPTATE DE CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI COSTEȘTI
 • Hotărâri adoptate
 • Registrul pentru evidența proiectelor de hotărâri
 • Registrul pentru evidența hotărârilor adoptate
 1. DISPOZIȚIILE EMISE DE PRIMARUL ORAȘULUI COSTEȘTI
 • Dispozițiile emise de Primarul Orașului Costești, cu caracter normativ
 • Registrul pentru evidența proiectelor de dispoziții
 • Registrul pentru evidența dispozițiilor emise
 1. DOCUMENTE ȘI INFORMAȚII FINANCIARE
 2. ALTE DOCUMENTE
 • Registrul privind înregistrarea refuzurilor de a semna/contrasemna/aviza actele administrative
 • Registrul pentru consemnarea propunerilor, sugestiilor sau opiniilor cu privire la proiectele de hotărâri și dispoziții cu caracter normativ
 • Informarea asupra problemelor de interes public care urmează să fie dezbătute de autoritățile administrației publice locale
 • Informarea asupra proiectelor de acte administrative cu caracter normativ
 • Minute ședințe publice locale
 • Procesele verbale ale ședințelor Consiliul Local al Orașului Costești
 • Declarații de căsătorie
 • Alte documente de interes public