Hotărâri Consiliul Local Costești – 2021

Hotărârea nr.01/07.01.2021 – privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitului secțiunii de dezvoltare din anul 2020 Hotărârea nr.02/07.01.2021 – privind modificarea și completarea HCL nr.74/15.12.2020,privind stabilirea impozitelor și taxelor locale și a altor sume care se fac venit al bugetului local pentru anul 2021 Hotărârea nr.03/22/02/2021 – privind aprobarea Planului de acțiuni și […]

Continue Reading

Rapoarte financiare

RAPOARTE FINANCIARE Anul 2020 Bilanț 2020 – 31.12.2020 CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL – CHELTUIELI 31.12.2020 VENITURILE SI CHELTUIELILE BUGETELOR LOCALE PE UNITĂȚI ADMINISTRATIV TERITORIALE 31.12.2020 CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII ȘI SUBVENȚII DIN BUGETUL LOCAL – CHELTUIELI 31.12.2020 CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL – CHELTUIELI SECȚIUNEA DE […]

Continue Reading

Hotărâri Consiliul Local Costești – 2020

Hotărâri Consiliul Local Costești – 2020 Hotărârea nr.01/08.01.2020 Hotărârea nr.02/08.01.2020 Hotărârea nr.03/08.01.2020 Hotărârea nr.04/30.01.2020 Hotărârea nr.05/30.01.2020 Hotărârea nr.06/30.01.2020 Hotărârea nr.07/30.01.2020 Hotărârea nr.08/30.01.2020 Hotărârea nr.09/30.01.2020 Hotărârea nr.10/30.01.2020 Hotărârea nr.11/19.02.2020 Hotărârea nr.12/19.02.2020 Hotărârea nr.13/19.02.2020 Anexa nr. 1 – Hotărârea nr.13/19.02.2020 Hotărârea nr.14/19.02.2020 Hotărârea nr.15/19.02.2020 Hotărârea nr.16/19.02.2020 Hotărârea nr.17/19.02.2020 Hotărârea nr.18/27.02.2020 Hotărârea nr.19/27.02.2020 Hotărârea nr.20/12.03.2020 Hotărârea nr.21/12.03.2020 Hotărârea […]

Continue Reading

HOTĂRÂRI ADOPTATE DE CONSILIUL LOCAL COSTEȘTI

În exercitarea atribuțiilor ce îi revin Consiliul Local adoptă hotărâri, cu votul majorității membrilor prezenți. Proiectele de hotărâre pot fi propuse de consilieri sau de primar. Redactarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului și al serviciilor din cadrul aparatului de specialitate al autorității administrației publice locale. Hotărârile Consiliului Local se […]

Continue Reading