Hotărâri Consiliul Local Costești – 2021

Hotărârile adoptate de Consiliul Local al Orașului Costești
Banda tricoloră

Hotărârea nr.01/07.01.2021 – privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitului secțiunii de dezvoltare din anul 2020

Hotărârea nr.02/07.01.2021 – privind modificarea și completarea HCL nr.74/15.12.2020,privind stabilirea impozitelor și taxelor locale și a altor sume care se fac venit al bugetului local pentru anul 2021

Hotărârea nr.03/22/02/2021 – privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă beneficiarilor de ajutor social apți de muncă

Hotărârea nr.04/23/02/2021 – privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul consiliului local al orașului Costești pentru anul 2021

Hotărârea nr.05/23/02/2021 – privind organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza UAT Orașului Costești, pentru anul școlar 2021-2022

Hotărârea nr.06/23/02/2021 – privind nominalizarea reprezentanților Consiliului Local al orașului Costești în comisia de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al orașului Costești

Hotărârea nr.07/23/02/2021 – privind analiza și aprobarea execuției bugetelor la 31.12.2020

Hotărârea nr.08/23/02/2021 – privind modificarea și completarea anexei nr.1 la HCL nr.68/26.11.2020, privind anularea accesoriilor aferente obligațiilor bugetare restante la data de 31.03.2020 inclusiv, datorate bugetului local al orașului Costești

Hotărârea nr.09/23/02/2021 – referitor la actualizarea Regulamentului privind stabilirea și încasarea taxei de colectare din poartă în poartă (taxei speciale de salubrizare) a deșeurilor municipale generate de persoanele fizice

Anexa nr. 1 – privind stabilirea și încasarea taxei de colectare din poartă în poartă (taxei speciale de salubrizare) a deșeurilor municipale generate de persoanele fizice

Hotărârea nr.10/30/03/2021 – privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local al domnului Bărbulescu Narcis Ionuț, ca urmare a demisiei acestuia, precum și vacantarea locului de consilier local

Hotărârea nr.11/30/03/2021 – privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și finanțarea obiectivului de investiții „Punerea în siguranță a acumulării Stȃrci”

Hotărârea nr.12/20/04/2021 – privind modificarea componenței Comisiei de specialitate nr. II, a Consiliului Local al orașului Costești – Comisia de specialitate privind urbanism și amenajarea teritoriului

Hotărârea nr.13/20/04/2021 – privind înlocuirea unui reprezentant al Consiliului Local al orașului Costești ȋn Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale nr.1 Costești

Hotărârea nr.14/20/04/2021 – privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția produselor aferente Programului pentru școli al României și a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, la nivelul orașului Costești

Hotărârea nr.15/20/04/2021 – privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și finanțarea obiectivului de investiţii „Reabilitare şi modernizare cămin elevi la Liceul Teoretic Costești, județul Argeș”

Hotărârea nr.16/20/04/2021 – Referitor la aprobarea Notelor de Fundamentare, necesare execuției unor investiții pe raza orașului Costești din bugetul aferent anului 2021

Hotărârea nr.17/20/04/2021 – privind aprobarea utilizării excedentului Orașului Costești, pentru anul 2021 și utilizarea excedentului activităților finanțate integral din venituri proprii

Hotărârea nr.18/20/04/2021 – privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021

Hotărârea nr.19/20/04/2021 – Privind mandatarea domnului primar Ing. Baicea Ion, de a reprezenta oraşul Costeşti, în cadrul Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Arges, de a își exprima votul în cadrul acesteia cu privire la retragerea comunei Vlădești și primirea în Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Argeș a comunelor Bogați, Budeasa, Coșești și Oarja

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *