HOTĂRÂREA NR.40 din 23.05.2023 – Privind mandatarea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Argeș, să exercite în numele și pe seama Consiliului Local al orașului Costești, aprobarea modificării Regulamentului consolidat şi armonizat al serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare din aria de competenţă a unităţilor administrativ-teritoriale membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Argeş

HOTĂRÂREA NR.40 din 23.05.2023 – Privind mandatarea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Argeș, să exercite în numele și pe seama Consiliului Local al orașului Costești, aprobarea modificării Regulamentului consolidat şi armonizat al serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare din aria de competenţă a unităţilor administrativ-teritoriale membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Argeş

Continue Reading

HOTĂRÂREA NR.39 din 23.05.2023 – Privind mandatarea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Argeș, să exercite în numele și pe seama Consiliului Local al orașului Costești, aprobarea „Strategiei A.D.I.A. privind dezvoltarea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare 2023-2025” înregistrată sub nr.303/25.04.2023

HOTĂRÂREA NR.39 din 23.05.2023 – Privind mandatarea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Argeș, să exercite în numele și pe seama Consiliului Local al orașului Costești, aprobarea „Strategiei A.D.I.A. privind dezvoltarea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare 2023-2025” înregistrată sub nr.303/25.04.2023

Continue Reading

HOTĂRÂREA NR.38 din 11.05.2023 – Privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția „CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE ŞI GESTIONAREA INTELIGENTĂ A ENERGIEI LA PRIMĂRIA ORAŞULUI COSTEŞTI, JUDEŢUL ARGEŞ”, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), COMPONENTA C10 – Fondul Local, investiția I.3 Reabilitare moderată a clădirilor publice

HOTĂRÂREA NR.38 din 11.05.2023 – Privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția „CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE ŞI GESTIONAREA INTELIGENTĂ A ENERGIEI LA PRIMĂRIA ORAŞULUI COSTEŞTI, JUDEŢUL ARGEŞ”, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), COMPONENTA C10 – Fondul Local, investiția I.3 Reabilitare moderată a clădirilor […]

Continue Reading

HOTĂRÂREA NR.37 din 27.04.2023 – Referitor la modificarea anexei nr.1 la HCL nr.100/22.12.2022, privind stabilirea salariului de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale „Administrație” din aparatul de specialitate al Primarului Orașului Costești, județul Argeș și serviciile publice fără personalitate juridică din subordinea Consiliului Local al Orașului Costești, precum și stabilirea nivelului indemnizației de ședință a aleșilor locali, începând cu data de 01.01.2023

HOTĂRÂREA NR.37 din 27.04.2023 – Referitor la modificarea anexei nr.1 la HCL nr.100/22.12.2022, privind stabilirea salariului de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale „Administrație” din aparatul de specialitate al Primarului Orașului Costești, județul Argeș și serviciile publice fără personalitate juridică din subordinea Consiliului Local al Orașului Costești, precum și stabilirea […]

Continue Reading

HOTĂRÂREA NR.34 din 27.04.2023 – Privind modificarea denumirii obiectivului de investiții ,,Realizarea lucrărilor de asfaltare în orașul Costești, județul Argeș, pe străzile Ciocârliei, Fundătura Eleșteu, Circeana (Fundătura Circeana), Fundătura Berzei și Aleea Gării” în ,,Realizarea lucrărilor de asfaltare în orașul Costești, județul Argeș, pe străzile Ciocârliei, Fundătura Eleșteu, Circeana (Fundătura Circeana) și Fundătura Berzei”

HOTĂRÂREA NR.34 din 27.04.2023 – Privind modificarea denumirii obiectivului de investiții ,,Realizarea lucrărilor de asfaltare în orașul Costești, județul Argeș, pe străzile Ciocârliei, Fundătura Eleșteu, Circeana (Fundătura Circeana), Fundătura Berzei și Aleea Gării” în ,,Realizarea lucrărilor de asfaltare în orașul Costești, județul Argeș, pe străzile Ciocârliei, Fundătura Eleșteu, Circeana (Fundătura Circeana) și Fundătura Berzei”

Continue Reading

HOTĂRÂREA NR.33 din 27.04.2023 – Privind introducerea în domeniul public al oraşului Costeşti a terenului în suprafață de 35.157 m.p., situat ȋn extravilanul orașului Costești, județul Argeș

HOTĂRÂREA NR.33 din 27.04.2023 – Privind introducerea în domeniul public al oraşului Costeşti a terenului în suprafață de 35.157 m.p., situat ȋn extravilanul orașului Costești, județul Argeș

Continue Reading

HOTĂRÂREA NR.32 din 27.04.2023 – Privind aprobarea D.A.L.I. şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE ŞI GESTIONAREA INTELIGENTĂ A ENERGIEI LA LICEUL TEORETIC COSTEŞTI

HOTĂRÂREA NR.32 din 27.04.2023 – Privind aprobarea D.A.L.I. şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE ŞI GESTIONAREA INTELIGENTĂ A ENERGIEI LA LICEUL TEORETIC COSTEŞTI

Continue Reading

HOTĂRÂREA NR.31 din 27.04.2023 – Privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a aparatului de specialitate al Primarului orașului Costești și a serviciilor subordonate Consiliului Local al orașului Costești

HOTĂRÂREA NR.31 din 27.04.2023 – Privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a aparatului de specialitate al Primarului orașului Costești și a serviciilor subordonate Consiliului Local al orașului Costești

Continue Reading